1

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

ประกันไอไฟน์ iFine สบายๆ ให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุในกรมธรรม์เดียว ครอบคลุมอุบัติเหตุหลากหลายอย่างคุ้มค่า

คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สูงสุด 3 แสนบาท

คุ้มครองเพิ่มกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สาธารณะที่ระบุตามเงื่อนไข* 6 ล้านบาท

ผลประโยชน์ชดเชยรายวันเนื่องจาก อุบัติเหตุสูงสุด วันละ 2,500 บาท

15 พ.ย. 2561 2580

แพ็คเกจ