1

ประกันคุ้มครองตลอดชีพ | iProtect S

ส่งต่อทุกความห่วงใย ด้วยการสร้างความมั่นคงทางการเงิน เริ่มสร้างกองมรดกตั้งแต่วันนี้ ผ่านประกันชีวิต iProtect S เพื่อส่งต่อทุกความห่วงใย ให้กลายเป็นความมั่นคงทางการเงินเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่น

รับความคุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของทุนประกันภัย

ครบกำหนดสัญญา (ณ อายุ 85 ปี) รับ 100% ของทุนประกันภัย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงและตอบ คำถามสุขภาพ 3 ข้อ

เอกสารประกอบ

15 พ.ย. 2561 3272

แพ็คเกจ