1

ประกันสุขภาพ | iHealthy

ประกันสุขภาพ iHealthy ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกท่ี ทุกเวลา ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครอง ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

แบบประกันสุขภาพเหมาจ่าย

คุ้มครองผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ใส่ใจการดูแล รักษาโรคมะเร็ง และโรคไต

ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร

15 พ.ย. 2561 2493

แพ็คเกจ