แพ็คเกจสำเร็จรูป ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ใบคำขอเอาประกันภัยชีวิตกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (สำหรับนายจ้าง)
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารจดทะเบียนร้านค้าที่ทางราชการออกให้
  • สรุปรายละเอียดข้อมูลของสมาชิกพนักงานที่ต้องการรับความคุ้มครองทั้งหมด
  • ค่าเบี้ยประกันสามารถชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท กรุุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)"
คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เอกสารประกอบ

15 พ.ย. 2561 274

ประกันสุขภาพเด็ก ผ่อน 0%

18 พ.ย. 2561 285

เกร็ดความรู้ประกันสุขภาพ ที่คุณต้องรู้

18 พ.ย. 2561 293

คุ้มครองโรคร้ายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะรุนแรง ในกลุ่ม โรคร้ายแรง ทุกชนิด

17 พ.ย. 2561 285

iFine คุ้มครองชีวิต และอุบัติเหตุ

17 พ.ย. 2561 267


โรคร้ายแรงในเด็ก ค่าชดเชยรายวัน

ทำประกันผู้สูงอายุให้ "พ่อ-แม่"

การทำประกันชีวิต เป็นการลงทุน

เพื่ออนาคตการศึกษาของคนที่คุณรัก

แพ็คเกจ